Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworniku Polskim

Ogłoszenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworniku Polskim ogłasza nabór do projektu

„Wspieranie osób starszych i niesamodzielnych
w Gminie Jawornik Polski”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020

 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia osób starszych/niesamodzielnych poprzez zwiększenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie:

 • Wsparcia 6 osób  usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania;
 •  utworzenie 20 miejsc dla seniorów w Dziennym Domu Pobytu;

 

Do wsparcia usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania oraz
w Dziennym Domu Pobytu zapraszamy:

 • osoby starsze/niesamodzielne
 • zamieszkujące  na terenie gminy Jawornik Polski
 • w wieku powyżej 60 roku życia,

 

Kryterium dodatkowe do przyznania świadczenia usług opiekuńczych

w miejscu zamieszkania oraz w ramach Domu Dziennego Pobytu:

 •  niesamodzielność
 •  samotność
 •  doświadczenie wielokrotnego wykluczenia społecznego
 •  niepełnosprawność
 • dochód poniżej 150% kryterium dochodowego
 • dochodem powyżej 150% kryterium dochodowego ( dopłata)
 •  korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

 

Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych
będzie zlokalizowany w zacisznym miejscu, w atrakcyjnym, dobrze wyposażonym, wyremontowanym budynku byłej szkoły w Hucisku Jawornickim  od 01.09.2018r.
przez pięć dni w tygodniu w godz. 7.00 - 16.00.

W ramach projektu oferujemy:

-  opiekę wykwalifikowanych opiekunów,

-  zajęcia ruchowe prowadzone przez instruktora terapii ruchowej,

-  terapię zajęciową prowadzoną przez instruktorów terapii zajęciowej,

-  wsparcie psychologa, porady prawne udzielane przez prawnika,

-  zajęcia z zakresu obsługi komputera i internetu prowadzone przez informatyka,

- różnego rodzaju warsztaty rozwijające zainteresowania (m. in. kulinarne, muzyczne, plastyczne itd.).

-wycieczki, imprezy okolicznościowe

Projekt przewiduje dowóz uczestników z miejsca zamieszkania i z powrotem oraz dwa posiłki dziennie.

 

Wsparcie usługami opiekuńczymi realizowane będzie przez wykwalifikowane opiekunki środowiskowe.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

 

 

Pomoc Żywnościowa

 

Informujemy, że od dnia 18 września 2017 r. pracownicy socjalni naszego OPS będą weryfikować i wydawać skierowania na nową edycję POPŻ.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

O pomocy w postaci bezpłatnie wydawanej żywności w okresie od października 2017 do dnia 31 maja 2018 r. będziemy informować poprzez ogłoszenia.

 

Świadczenia rodzinne oraz Świadczenie Wychowawcze R500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworniku Polskim informuje, że od 1 sierpnia 2017r można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 trwający
od 1 października 2017r. do 30 września 2018r. Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego oraz rodzinnego jest

rok 2016.

 

 

 

Dożywianie dzieci w szkole

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworniku Polskim informuje, iż od 01.08.2017 można złożyć wniosek w sprawie refundacji kosztów dożywiania dzieci w szkole na rok szkolny 2017/2018. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie 771,00 zł  netto.

Do wniosku należy dołączyć:

 - w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie z Urzędu Pracy (za pośrednictwem GOPS)

- osoby pracujące lub renciści/ emeryci - zaświadczenia o dochodach netto z miesiąca lipca 2017 roku.

- rolnicy - zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu i wysokości pobranych świadczeń w miesiącu lipcu 2017

- zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu lub nie posiadaniu gospodarstwa rolnego

- osoby pracujące dorywczo - oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o wysokości uzyskanego dochodu w miesiącu lipcu 2017

 

Fundusz Alimentacyjny

Dokumenty dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 trwający od 01.10.2017r
do 30.09.2018r.

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Uzupełniony i podpisany wniosek wraz z niezbędną dokumentacją  poświadczającą uzyskanie dochodów za miesiąc sierpień 2017 roku należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie  do
15 września 2017 roku
- pokój nr 1.

AKTUALNOŚCI:

Ogłoszenie

Utworzono dnia 05.09.2018
O G Ł O S Z E N I E   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworniku Polskim ogłasza nabór do  Dziennego Domu Pobytu  w Hucisku Jawornickim Zapraszamy : osoby starsze/niesamodzielne, zamieszkujące  na terenie gminy Jawornik Polski, w wieku powyżej 60 roku...
czytaj dalej na temat: Ogłoszenie

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny obchodzą