Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworniku Polskim

Realizowane projekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworniku Polskim ogłasza nabór do projektu

„Wspieranie osób starszych i niesamodzielnych
w Gminie Jawornik Polski”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020

Rekrutacja będzie od początku realizacji projektu tj. od 01.04.2018r celem zrekrutowania osób, którym będą przyznane usługi Opiekuńcze w miejscu zamieszkania, przewidziane od 01.06.2018r. Rrekrutacja do DDP będzie wydłużona do dn. 31.08.2018r z uwagi na prace adaptacyjne obiektu przeznaczonego na ten cel. Ponadto rekrutacja będzie prowadzona na bieżąco – według potrzeb.

 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia osób starszych/niesamodzielnych poprzez zwiększenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie:

 • Wsparcia 6 osób  usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania;
 •  utworzenie 20 miejsc dla seniorów w Dziennym Domu Pobytu;

 

Do wsparcia usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania oraz
w Dziennym Domu Pobytu zapraszamy:

 • osoby starsze/niesamodzielne
 • zamieszkujące  na terenie gminy Jawornik Polski
 • w wieku powyżej 60 roku życia,

 

Kryterium dodatkowe do przyznania świadczenia usług opiekuńczych

w miejscu zamieszkania oraz w ramach Domu Dziennego Pobytu:

 •  niesamodzielność
 •  samotność
 •  doświadczenie wielokrotnego wykluczenia społecznego
 •  niepełnosprawność
 • dochód poniżej 150% kryterium dochodowego
 • dochodem powyżej 150% kryterium dochodowego ( dopłata)
 •  korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

 

Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych
będzie zlokalizowany w zacisznym miejscu, w atrakcyjnym, dobrze wyposażonym, wyremontowanym budynku byłej szkoły w Hucisku Jawornickim  od 01.09.2018r.
przez pięć dni w tygodniu w godz. 7.00 - 16.00.

W ramach projektu oferujemy:

-  opiekę wykwalifikowanych opiekunów,

-  zajęcia ruchowe prowadzone przez instruktora terapii ruchowej,

-  terapię zajęciową prowadzoną przez instruktorów terapii zajęciowej,

-  wsparcie psychologa, porady prawne udzielane przez prawnika,

-  zajęcia z zakresu obsługi komputera i internetu prowadzone przez informatyka,

- różnego rodzaju warsztaty rozwijające zainteresowania (m. in. kulinarne, muzyczne, plastyczne itd.).

-wycieczki, imprezy okolicznościowe

Projekt przewiduje dowóz uczestników z miejsca zamieszkania i z powrotem oraz dwa posiłki dziennie.

 

Wsparcie usługami opiekuńczymi realizowane będzie przez wykwalifikowane opiekunki środowiskowe.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny obchodzą